US Marines Amphibious Vehicle on Land and H-60 Black Hawk Medical Maneuvers @ Balikatan 2019

470
https://www.youtube.com/watch?v=rVvz1RDWImE
Published on April 19, 2019 by

Makikita dito ang pagsasanay ng sundalong Pilipino at Amerikano sa isinasagawan balikatan exercise 2019. Ipinapakita dito kung paano ang pagsasaga ng helicopter maneuver para sa mga emergency na sitwasyon.

Balikatan 2019: Assault Amphibious Vehicles and Black Hawk Medical Maneuver

U.S. Marines serving with 3rd Battalion, 6th Marine Regiment, conduct operations utilizing Assault Amphibious Vehicles alongside the Armed Forces of the Philippines at Colonel Ernesto Ravina Air Base, Philippines April 4, 2019, during Exercise Balikatan 2019.

Balikatan 2019: Medical Evacuation Rehearsal

A U.S. Army UH-60 Black Hawk performs hoist maneuvers for a medical evacuation rehearsal at Colonel Ernesto Ravina Air Base, Philippines, April 6, 2019, during Exercise Balikatan 2019.

 

Category Tag