Sniper and Rifle Markmanship Operation Between Philippines and US Troops

1,062
https://www.youtube.com/watch?v=_bsQ6AjlRO4
Published on April 19, 2019 by

Makikita dito ang pagsasanay ng mga tropang Pilipino, Amerika at Australia sa kasagsagan ng Philippines-US Balikatan Exercise 2019. Ipinapakita ang pagsasagawa ng Markmaship training na ginagamit ng ibat ibang long-range firearms. Ito ay isinasagawa as part of Balikatan 2019 Exeercise.

Armed Forces of the Philippines and U.S. Marines conduct combined movement to contact training during Exercise Balikatan 2019.

U.S. and Philippine Reconnaissance Marines Long Range Weapons Training

U.S. Marines with 3rd Reconnaissance Battalion conduct long-range weapons training with the Philippine Force Reconnaissance Marines as part of Balikatan 2019 on Marine Base Gregorio Lim, Cavite, Philippines, April 5, 2019.

Balikatan is a Tagalog phrase for “shoulder-to-shoulder,” which characterizes the spirit of the exercise and represents the partnership between the U.S. and the Philippines. Balikatan is an exercise between the Republic of the Philippines and the United States, including participation from Australia.

 

Category Tag